Wyrównanie

Wyrównanie

Właściwości  
Min. odległość między warstwami 0,05 mm
Warstwa wewnętrzna - tolerancja między warstwami +/-0,05 mm
Min. otwór izolacyjny - warstwa wewnętrzna 0,175 mm

Wyrównanie warstwy wewnętrznej, tolerancje, nawiert do miedzi
Min. odległość między warstwami A = 0.05mm
Tolerancja warstwy wewnętrznej - wyrównanie otworu: B +/- 0.1mm
Min. izolacja od krawędzi otworu do miedzi: C = 0.175mm (do 8 warstw, otwór niezaślepiony)