CAD CAM

CAD CAM

Przede wszystkim Gerber RS274X (znany również jako osadzone apertury lub Gerber poszerzony). Apertury i zaawansowane polecenia są wprowadzone do pliku.

Obsługujemy również wersję Gerber RS274D (apertury w osobnym pliku). Pomimo iż najczęściej stosuje się powyższe dwa formaty, mamy również możliwość obsługiwania kilku rzadziej stosowanych formatów plików.

Format pliku wiercenia: Excellon lub Sieb & Meyer 


Plik zip

Zdecydowanie zalecamy kompresję wszystkich plików płyty do pliku archiwum. Ułatwia to ich obróbkę oraz znacznie zwiększa bezpieczeństwo i skraca czas trwania procesu.

Złożoność

Nie należy niepotrzebnie komplikować projektu płytki obwodu drukowanego. Należy korzystać z jak najmniejszej liczby linii i odstępów tylko tam, gdzie są niezbędne.

W przypadku korzystania z płaszczyzny uziemienia z przewodnikami zaleca się stosowanie większych odstępów, ponieważ długość całkowita znacznie się zwiększa, co może prowadzić do zwarcia.

Warstwy wewnętrzne

Należy obowiązkowo zachować odpowiednio duże odstępy od krawędzi otworu do Cu innej sieci. Dotyczy to zarówno PWR/GRND, jak i warstwy wewnętrznej sygnału niezależnie od rodzaju otworu.

Przykład graficzny: W przypadku standardowej płytki zalecamy E 0,3-0,35 mm.Na stronie „Klasy technologii" w rubryce „Odstęp, warstwa wewnętrzna – zewnętrzna" przedstawiono najczęściej spotykanie odstępy.

Soldermaska

Normalny odstęp dookoła padów wynosi 3-4 milimetry. Jednak w niektórych przypadkach, takich jak kapsuły BGA, zalecamy postępowanie zgodnie z instrukcją dostawcy. W takim przypadku otwór może być zdecydowanie mniejszy, czasem nawet ujemny. (Pady oznaczone soldermaską).

Przykład graficzny A przedstawia odstęp.


Symetria

Optymalnie, jeżeli to możliwe, powierzchnia Cu powinna równomiernie pokrywać całą płytkę. Ryzykowne może być zaprojektowanie na przykład płytki czterowarstwowej, w której warstwa 3 jest płaszczyzną uziemienia, a warstwa 2 jest warstwą pojedynczą niemal pozbawioną Cu dookoła linii. Taki projekt może powodować wygięcie płytki w czasie produkcji lub lutowania.

Oznaczenia

Dobrą praktyką jest oznaczanie warstw w Cu, np. 1, 2, 3, 4, itd. lub L1, L2, itd.

Szkic / frezowanie

Korzystne byłoby dołączenie rysunku do danych gerber.

Można to również wykonać poprzez dodanie linii rysunku na jednej z warstw, gdzie środek warstwy z nałożonym rysunkiem stanowi obrys płytki.

Jeżeli płytka ma być dostarczona na panelach, należy upewnić się, że zapewniono wystarczająco dużo miejsca na frezowanie lub rylcowanie, zależnie od tego, która metoda zostanie użyta. 

Przy frezowaniu wewnętrznych promieni należy pamiętać, że średnica frezu 2,0 mm daje promień 1,0 mm. Istnieje możliwość użycia mniejszego frezu, co pociąga za sobą wzrost ceny.