Proces produkcji

  • Dom
  • Proces produkcji
Z powrotem

Proces produkcji1. PRZYGOTOWANIE CAM/CAD
1) Przetwarzanie danych
2) Odwzorowanie na kliszach
3) Wiercenie & CNC (otworowanie)

Dane gerber dostarczone przez klienta zostaną przeanalizowane razem z pozostałą dokumentacją PCB, specyfikacją i wymaganiami.
Nasi inżynierowie ocenią otrzymane dane pod kątem możliwości produkcyjnych, kontaktując się bezpośrednio z klientem lub projektantem PCB w przypadku ewentualnych pytań.
Przygotowane dane gerber zostaną wykorzystane do wyplotowania kliszy, przygotowania programów wiercenia i frezowania.

2. ODWZOROWANIE NA WARSTWIE WEWNĘTRZNEJ
1) Cięcie materiału
2) Warstwa ochronna
3) Nadruk obrazu

Produkcja wielu warstw rozpoczyna się od wyboru podstawowej warstwy wewnętrznej i cienkiego laminatu o odpowiedniej grubości.
Materiał zostanie przycięty odpowiednio do rozmiaru panelu do produkcji danego PCB.
Klisza światłoczuła lub warstwa ochronna, na którą można nanieść obraz, zostaje naniesiona na miedzianą powierzchnię przyciętych arkuszy.
Panele zostają następnie poddane działaniu intensywnego promieniowania ultrafioletowego przechodzącego przez kliszę na warstwie wewnętrznej.
Puste obszary przepuszczają światło i umożliwiają polimeryzację (utwardzenie) warstwy ochronnej kliszy, tworząc odbicie układu obwodu.

 
3. WYTRAWIANIE WARSTWY WEWNĘTRZNEJ
1) Obróbka
2) Wytrawianie miedzi
3) Usunięcie warstwy ochronnej

Odsłonięta warstwa podstawowa jest poddana działaniu roztworu chemicznego lub wywoływacza, który usuwa warstwę ochronną z obszarów niespolaryzowanych przez światło.
Następnie miedź zostaje usunięta chemicznie z warstwy podstawowej we wszystkich obszarach niepokrytych warstwą ochronną na suchej kliszy. W ten sposób miedź tworzy wzór odpowiadający układowi na kliszy.
Po wytrawieniu wywołana warstwa ochronna na suchej kliszy zostaje usunięta z panelu, pozostawiając na nim miedź. Odsłaniają się ścieżki, pady, płaszczyzna uziemienia i inne cechy projektu.

 
4. AOI (Automatyczna inspekcja optyczna)
1) AOI

Wewnętrzne warstwy zostają następnie sprawdzone pod kątem zgodności z zasadami projektowania przy użyciu danych z plików gerber.
W uzasadnionych przypadkach na tym etapie można dokonać napraw. Informacje dotyczące wad przekazywane są odpowiednim oddziałom w celu skorygowania wszelkich problemów procesowych.
Nie dopuszczamy możliwości naprawy otwartego obwodu (poprzez zgrzewanie lub łączenie przerwanych ścieżek).

 
5. UTLENIANIE
1) Brązowy tlenek

Po inspekcji panele zostają poddane obróbce chemicznej w celu zwiększenia przyczepności powierzchni miedzianej.
Często stosowane substancje organiczne zmieniają kolor miedzi na ciemny brąz.

 
6. LAMINOWANIE
1) Wielowarstwowa prasa laminacyjna

Warstwy podstawowe z nierówną powierzchnią miedzianą są teraz gotowe do łączenia za pomocą umieszczanego między nimi, na górze i dole wstępnie zaimpregnowanego arkusza łączącego (prepregu).
Folia miedziana zostaje nałożona na prepreg na górze i dole układu (warstwy zewnętrzne).
Podstawowa warstwa wewnętrzna, folia miedziana i prepreg są łączone pod wpływem ciepła i ciśnienia, czasem w warunkach próżniowych, w ramach procesu laminacji.
W rezultacie powstaje panel z kilkoma warstwami miedzi wewnątrz i folią na zewnątrz.

 
7. WIERCENIE

1) Nawiercanie paneli

W panelu lub układzie paneli wierci się otwory różnej wielkości.
Położenie otworów określone jest przez projektanta PCB odpowiednio do pozostałych podzespołów w celu uzyskania połączeń pomiędzy warstwami wewnętrznymi.
Po wierceniu z paneli usuwane są zadziory (wystające krawędzie metalu lub zadziory dookoła otworów, powstałe w trakcie wiercenia),
a panele zostają odtłuszczone (usunięta zostaje cienka powłoka żywicy, która pojawia się wewnątrz otworu w wyniku działania ciepła wytwarzanego w czasie ruchu wiertła).

8. BEZPOŚREDNIA METALIZACJA

1) Odkładanie miedzi

Po usunięciu środka smarnego na ściany otworów zostaje w sposób mechaniczny naniesiona cienka warstwa miedzi.

9. ODWZOROWANIE NA WARSTWIE WEWNĘTRZNEJ
1) Warstwa ochronna
2) Nadruk obrazu
3) Obróbka

Na warstwach zewnętrznych stosowana jest taka sama warstwa ochronna lub klisza światłoczuła jak w przypadku warstw wewnętrznych. Klisza pokrywa całą powierzchnię łącznie z wywierconymi otworami.
Po zalaminowaniu suchej kliszy panel zostaje odsłonięty i poddany obróbce przy zastosowaniu takiej samej procedury jak w przypadku podstawowych warstw wewnętrznych.
Puste obszary przepuszczają światło i utwardzają warstwę ochronną kliszy, tworząc odbicie układu obwodu. Wszystkie wywiercone i odsłonięte otwory zostaną powleczone.

 
10. POWLEKANIE
1) Powlekanie Cu oraz cyną

Następnie przeprowadzane są procesy galwaniczne, w ramach których miedź zostaje w sposób elektryczny naniesiona na odsłonięte powierzchnie. Naniesiona zostaje warstwa miedzi do grubości około 25μm.
Po etapie powlekania miedzią wszystkie odsłonięte powierzchnie miedziane zostają powleczone cyną.
Cyna będzie służyć jako warstwa ochronna podczas wytrawiania w celu zachowania ścieżek miedzianych, padów i ścian w czasie wytrawiania warstwy zewnętrznej.

11. USUWANIE WARSTWY / WYTRAWIENIE WARSTWY ZEWNĘTRZNEJ / USUWANIE CYNY
1) Usunięcie warstwy ochronnej
2) Wytrawianie miedzi po stronie zewnętrznej
3) Usunięcie cyny

Usunięcie warstwy ochronnej. Warstwa ochronna wywołanej suchej kliszy zostaje usunięta z panelu. Powłoka cynowa jest nienaruszona. Wszelkie otwory, które zostały pokryte warstwą ochronną, zostają odsłonięte i nie będą powlekane.
Jest to pierwszy krok procesu „usuwanie-wytrawianie-usuwanie".
Wytrawianie (krok drugi). Miedź zostaje usunięta ze wszystkich części panelu, których nie pokryto cyną. Cynowa warstwa ochronna jest odporna na działanie substancji chemicznych stosowanych do wytrawienia miedzi. Na powierzchni panelu pozostają jedynie pady i ścieżki zgodnie z projektem.
Następnie cyna zostaje usunięta chemicznie, zostawiając odsłoniętą miedź i panel laminatu. Pady, ścieżki i powleczone otwory w powierzchni poryte są miedzią. Jest to ostatni krok procesu „usuwanie-wytrawianie-usuwanie".

12. AOI (Automatyczna inspekcja optyczna)
Panele zostają następnie sprawdzone pod kątem zgodności z zasadami projektowania, przy pomocy danych z plików gerber przez urządzenie do automatycznej inspekcji optycznej.
W uzasadnionych przypadkach na tym etapie można dokonać napraw.
Nie dopuszczamy możliwości naprawy otwartego obwodu (poprzez zgrzewanie lub łączenie przerwanych ścieżek).
 
13. SOLDERMASKA
1) Nakładanie soldermaski
2) Nadruk wzoru SM
3) Obróbka soldermaski

Po oczyszczeniu paneli i uszorstnieniu powierzchni w celu zwiększenia przyczepności soldermaski nakładany jest fotoczuły tusz epoksydowy, który całkowicie pokrywa panel. Następnie jest on podsuszany, dopóki nie wydaje się suchy w dotyku, ale nie do stanu końcowego.
Przy pomocy metody identycznej jak w przypadku odwzorowania, panele zostają poddane działaniu źródła światła przez kliszę.
Następnie panel zostaje poddany obróbce polegającej na odsłonięciu miedzianych padów i otworów określonych w projekcie. Soldermaska zasycha, zwiększając twardość powierzchni i jej odporność na lutowanie.

 
14. WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI
1) Wybór klienta

Zależnie od wymagań klienta powierzchnia PCB zostanie wykończona przy pomocy technik: HASL lub HASL bezołowiowy, ENIG, ENEPIG, cyna imersyjna, srebro imersyjne, złoto galwaniczne lub OSP.

SITODRUK (w razie konieczności)
Tusz jest przetłaczany przez matrycę na jedną lub obie strony panelu zależnie od wymagań klienta.
Nadruk podaje zazwyczaj umiejscowienie podzespołu, numer części lub jej nazwę, kod daty, logo lub inne, określone informacje. Panele są następnie wypiekane w celu wysuszenia tuszu.

 
15. FREZOWANIE
1) Oddzielenie części

Po wykończeniu powierzchni i wykonaniu sitodruku płytki są przycinane do odpowiedniego rozmiaru przez maszynę CNC lub frezarkę.
Na większości paneli poszczególne części są frezowane osobno lub jako układy o różnych kształtach.
Płytki lub układy można również rylcować, aby ułatwić ich odłamanie po montażu.
Fazy, wpusty, nawiertaki i skośne cięcia są uwzględnione w procesie frezowania i produkcji.

 
16. PRÓBA ELEKTRYCZNA
1) Próba

Płytki są sprawdzane pod kątem przerw i zwarć w obwodzie na jednym z ostatnich etapów produkcji.
Programy sprawdzające mogą być instalowane bezpośrednio w różnych rodzajach maszyn testowych lub wykorzystane do stworzenia określonego oprzyrządowania i programów testowych.
Program testowy określi przerwy i zwarcia. Jeżeli to możliwe, zwarcia zostają usunięte i ponownie sprawdzone w celu weryfikacji.
Nie dopuszczamy możliwości naprawy otwartego obwodu (poprzez zgrzewanie lub łączenie przerwanych ścieżek).

 
17. ODBIÓR KOŃCOWYN
1) Fabryczna kontrola jakości & wysyłka

Płytki zostają poddane kontroli wzrokowej w celu zagwarantowania spełnienia wymagań normy IPC oraz specyfikacji PCB; sprawdzane są wymiary, rozmiary otworów, powleczenie otworów, lutowność, itd.
Płytki i dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymaganych norm dopuszczających do użytkowanie oraz wymagań szczegółowych są pakowane w próżniowe opakowania z plastiku ESD i wysyłane w skrzyniach zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez klienta.