Klasa technologii

Z powrotem

Klasa technologii

Klasa technologii odzwierciedla stopień złożoności PCB, a także wpływa na koszt płytki.

Niestety niemożliwe jest przedstawienie wzrastających kosztów na każdym etapie, ponieważ w celu wykonania uzasadnionej wyceny musimy mieć pełny dostęp do dokumentacji.

Wszystkie wartości podano w µm (mikronach).


M6 często uznaje się na klasę standardową
Klasy technologii M5 M6 M7 M8  
Pierścień (obwód) otworu – pad warstwa zewnętrzna >200 >165 >140 >125 A
Pierścień (obwód) otworu – pad warstwa wewnętrzna >150 >140 >125 >100 B
Szerokość ścieżki - warstwa wewnętrzna -zewnętrzna >200 >150 >125 >100 C
Odstęp, warstwa wewnętrzna – zewnętrzna >200 >150 >125 >100 D
PTH do miedzi, warstwa wewnętrzna >355 >300 >250 >200 E
Odstęp soldermaska >100 >90 >75 >50 F