Kokybė

Kokybė

PCB Baltic tiekia techninius reikalavimus atitinkančias spausdintines plokštes. 

Kiekvieną užsakymą vertiname, todėl siekiame visus gaminius pateikti laiku ir užtikrinti tinkamą jų kokybę.

Mums rūpi klientams pateikiamų spausdintinių plokščių kokybė, todėl jai skiriame ypatingą dėmesį: prieš pateikiant pagamintas spausdintines plokštes savo klientams, atliekame visų gaminių elektrinį testavimą, galutinį patikrinimą kosmetiniams trūkumams nustatyti ir nuodugnų kokybės patikrinimą.


Kokybės kontrolė

Visos spausdintinės plokštės pristatomos su KOKYBĖS KONTROLĖS ATASKAITA, kurioje pateikiami atliktos kontrolės rezultatai. 

Mindaugas Trumpaitis yra atsakingas už visus klausimus susijusius su kokybe.

Mūsų komanda Lietuvoje suteiks pagalbą visais Jums rūpimais klausimais – pradedant užklausos pateikimu, baigiant spausdintinių plokščių projektavimu, pirkimu ir pristatymu. Kokybės kontrolės komanda Lietuvoje ir Kinijoje visada pasiruošusi suteikti pagalbą sprendžiant įvairias problemas.

 
Kokybės kontrolės centras

Biuro Kinijoje darbuotojai taip pat vykdo nedidelių ir vidutinio dydžio užsakymų kokybės kontrolę. Tai leidžia sutrumpinti pakartotinos gamybos trukmę, jei užsakymas yra atmetamas kilmės šalyje, taip sutaupome daug savo bei klientų laiko ir pinigų, kai tokie atmetimo atvejai pasitaiko.

Atlikus kokybės kontrolę, užsakyti gaminiai pateikiami tiesiogiai klientams, pristatant užsakymą iš biuro Kinijoje arba Vilniuje (Lietuva). 

Prieš išsiųsdami užsakytus gaminius, kruopščiai patikriname bent vieną plokštę iš 100 ir įvertiname visas svarbiausias jos charakteristikas. Toks vertinimas atliekamas atsižvelgiant į Jūsų nustatytus reikalavimus arba IPC standartus.

Toliau pateikiame informaciją apie tikrinamus parametrus
 Skylės skersmuo ir tipas
Naudojant gręžimui skirtą brėžinį, patikrinama, ar visos skylės yra tinkamo dydžio ir ar jos tinkamo tipo.

 Kontūras
Atliekama kontūro ir kitų fizinių savybių kontrolė.

 Plokštės storis
Pamatuojamas plokštės storis.

 Skylių metalizavimo kokybė
Naudojant prietaisą „Intromet", pamatuojamas maždaug 10 tolygiai plokštės paviršiuje išdėstytų skylių metalizuoto sluoksnio storis. Mažesnis nei 20 µm metalizuoto sluoksnio storis laikomas nepriimtinu. Ataskaitoje pateikiamas vidurkis, didžiausiasis ir mažiausiasis storis.
 
 Lydmetalio kaukė
Atliekama lydmetalio kaukės sutapatinimo ir bendros išvaizdos kontrolė.

 Piešinio išdėstymas (Skylių sutapatinimas)      
Atliekama skylių sutapatinimo lydviečių / aikštelių atžvilgiu kontrolė.
 
 
 Legenda (Šilkografija)
Įvertinamas žymėjimų išdėstymo sutapatinimas, bendra išvaizda ir aiškumas.

 Specialūs užrašai (Specialus padengimas)
Įvertinamas išdėstymas, sutapatinimas ir bendra išvaizda.

 
 Auksas/ Auksavimo padengimas
Įvertinama bendra išvaizda ir sukibimo kontrolė.

 
 Juostos plotis (Takelio plotis)
Patikrinama, ar ploniausias takelis atitinka pateiktus reikalavimus.

 
 Testavimas juostele
Įvertinama lydmetalio kaukės, šilkografijos užrašų , specialių padengimų ir aukso dangos sankibumas atitikimas IPC standarto reikalavimams.
 Tinkamumo lituoti testas
Lydmetalio sukibimo su lydvietėmis kokybė.

 
 Tinkamumo lituoti pavyzdys
Visada stengiamės palikti daugiau plokštelių testui, išskyrus atvejus, kai nėra metalizuotų skylių ar papildomų plokščių, kurias būtų galima panaudoti testavimui, skirtam nustatyti, ar plokštė tinkama naudoti.

 Patikrinimas atliekant mikropjūvius
Iš kiekvienos gaminių partijos atrenkama viena plokštė, kuri patikrinama atliekant mikropjūvius – tai leidžia įvertinti bendrą skylių kokybę, vario sluoksnio, lydmetalio kaukės, aukso dangos ir specialių padengimų storį. Be to, patikrinamas laidininkų storis, plotis ir bendra išvaizda. Visa tai atliekama siekiant įvertinti bendrą gaminių kokybę.

 Atitikties RoHS direktyvai testas
Visos gaminių partijos patikrinamos vertinant švino kiekį plokštėse.

 
 Susukimas ir išlinkimas
Patikrinama, ar neviršijamos nustatytos ribos.

 Bazinė medžiaga (Medžiagos specifikacijos patikra)

Atliekama kontrolė ar gaminys pagamintas iš reikalaujamos specifikacijos medžiagos.

 

 V raidės formos įpjovos Patikrinamas gylis ir įpjovų sutapatinimas.